Generelle ønsker og kriterier

Vi har enda ikke kjøpt et landområde for Vanaheim Natursamfunn, men har ønsker om og er på leting etter å finne et sted i naturvakre Møre og Romsdal. Vi har kartlagt flere områder som kan være aktuelle, og sett på gårder som kan komme for salg.

Hovedkriterier:

Selv om det skal mye til at alle ønsker og kriterier blir oppfyllt, så har vi noen retningslinjer, generelle ønsker og kriterier for stedet vi skal kjøpe:

 • Vi ønsker først og fremst å ha et frodig sted, med gode vekstforhold for planter.
 • Vi ønsker å ha et vakkert og eventyrlig sted; gjerne med utsikt til fjell og tilgang til fjord. Mye kan gjøres med et område for å gjøre det mer vakkert, men vi belager oss ikke på å flytte fjell.
 • Vi ønsker en rolig, skjermet og trygg beliggenhet, helst et sted uten gjennomfartsvei. En dal, øy eller avkrok for seg selv hadde vært idéelt.
 • Vi ønsker å ha et harmonisk forhold til naboene på stedet.

Størrelse: 70-280 mål med beboelig areal (trenger ikke være kultivert mark, kan også være skog).

Andre ønsker:

 • Et område som kan være uberørt med tanke på stor-utbygging fra naboer og kommersielle aktører.
 • Et område uten forurensing og utslipp av miljø- og helseskadelige kjemikalier.
 • Helst ikke store strøm-master på området, eller andre sjenerende elementer.
 • Tilgang til vill natur, utmark, ressurser og friluftsliv.
 • En trygg beliggenhet.
  • Utenfor rasfare fra stein og snø.
  • Uten flom-, vannstigning-, leire- og flodbølge-risiko.
Lagt til av: