Læring og utvikling

Om oss

ForumLinkerKontakt
Galleri

Om oss

Natursamfunn er en ideell (og frivillig) forening som skal utvikle og tilrettelegge for at visjonen¹ om natursamfunn kan manifestere seg i et mangfold av forskjellige natursamfunn-prosjekter, og således, ved hjelp av undervisning, opplysning og finansiell tilrettelegging, fremme opprettelsen av økologiske², bærekraftige³ og helhetlige lokalsamfunn med (stor fokus på grunnleggende selvforsyning og) permakulturell⁴ utforming.

1. Informasjon om visjonen til Natursamfunn står beskrevet her.

2. Økologisk – noe som bidrar til å opprettholde bærekraftige kretsløp i naturen, biologisk mangfold og menneskers helse, med minimal bruk av lagerressurser og naturfremmede stoffer. Andre ord som ofte blir brukt av mange i omtrent samme betydning er “miljøvennlig”, “naturlig”, “naturvennlig” og “grønn”.

3. Bærekraftig: Å leve på et vis der man ikke forbruker ressurser raskere enn området kan fornye seg selv, og slik at økosystemet kan opprettholdes og gjøres rikere i uoverskuelig fremtid uten degradering av dets interne ressurser eller menneskers og andre levende veseners levestandard, og uten å bidra til de ikke-bærekraftige systemene utenfor.

4. I permakultur er den tverrfaglige målsetningen ”å knytte sammen kunnskap om jordbruk, skogbruk, hagebruk, bebyggelse, økonomi, økologi og sosial planlegging for å skape gode og helhetlige koblinger i et mest mulig lokalt basert kretsløp”.

Foreningens oppgaver

Foreningen søker å nå sitt mål ved at den skal:

  • føre oversikt over individuelle medlemskap og validere natursamfunn-prosjekter i Norge.
  • gi veiledning og rådgiving til natursamfunn-prosjekter.
  • kurse, undervise, utdanne og opplyse om temaer som er relevant til visjonen om natursamfunn.
  • (kan) tildele gaver/donasjoner for å støtte oppbyggingen av natursamfunn-prosjekter.
  • rekruttere medlemmer med en allsidig og god kompetanse innenfor vårt virksomhetsområde.
  • arrangere møter og sammenkomster (festivaler) for medlemmene.
  • fasilitere og lette kommunikasjon og samarbeid mellom ulike natursamfunn-prosjekter.
  • eie, drifte og utvikle foreningens nettsted: www.natursamfunn.no, samt vedlikeholde foreningens facebook-side og andre kommunikasjonskanaler på internett.

Natursamfunn er en frittstående paraplyorganisasjon for natursamfunn-prosjekter i Norge, der den enkelte medlemsforening er ansvarlig for sin økonomi og sine vedtekter og sin organisasjonsform.

Bakgrunn for initiativet

natursamfunn lotus green om oss

Visjonen om et Natursamfunn er en ide som har utviklet seg over 10 år tilbake, fra verdifulle drømmer og inspirasjoner om å leve et vakkert liv i kontakt med naturen og universets visdom.

Vi har alltid blitt tiltrukket av en spesiell og mystisk skjønnhet i naturen, og følt en ro og dybde der som man ikke finner noe annet sted.

På den andre siden har vi også alltid følt at det har vært noe veldig galt og sykt med samfunnet og måten vi lever våre liv her i verden. Ut av denne mørke følelsen har vi med årene kommet til en klarere og mer definerbar forståelse ovenfor hva problemene bunner i og hvordan ting henger sammen.

Vi har et dypt ønske om å hjelpe menneskeheten og gjøre verden til et bedre sted av høyere forståelse og samspill med naturen og hverandre. Dette vil vi gjøre ved å meddele informasjon og inspirere andre til å skape en vakrere og mer harmonisk verden, gjennom å bruke visjonen om natursamfunn som en modell. Naturligvis holder vi også på å skape vårt eget natursamfunn som vil være et forbilde for omverdenen såvel som for andre som har lyst å starte sitt eget.