Gjensidig respekt

Om Natursamfunn

ForumLinkerKontakt
Galleri

Hvorfor Natursamfunn?

Vi befinner oss i en veldig stor krise nå som et resultat av hvordan vi lever våre liv i den vestlige verden.

Å fokusere på positive aspekter ved tilværelsen er langt mer kraftfullt og konstruktivt enn å fokusere på de negative (som ofte virker paralyserende og tapper en for energi). Men før man kan fokusere på de positive løsningene må man bli klar over hva problemene er. For mange er det nok innlysende hva det er som er så destruktivt med den vestlige verdens levesett. Men for de som gjerne ønsker mer utdyping rundt dette vil vi kortfattig påpeke noen av disse aspektene, til tross for at det som nevnes her er langt fra utfyllende eller detaljert nok til å gi et fullstendig bilde. De fleste skulle likevel nå til dags gjenkjenne faremomentene i dette.

Storby

I dag lever de fleste i den vestlige verden et veldig distansert liv fra naturen. Over halvparten av jordens befolkning bor nå i byer, og mye av bakkekontakten og kommunikasjonen med naturen har forsvunnet.

Dersom vi ser rundt oss på hva som har skjedd i verden i løpet av de siste hundre årene så vil vi se en massiv ødeleggelse av naturen i et skremmende økende tempo. Ved hjelp av moderne maskinerier blir naturens ressurser hensynsløst plyndret under en endeløs jakt på fortjeneste.

Avskoging

Skoger blir jevnet med jorden sammen med hele økosystemer, som leder til utrydding av dyre- og plantearter. På grunn av dette blir både mangfoldighet, bærekraft, sykdomsresistanse, jordnæring og vanntilgang kraftig redusert.

Ekstreme mengder med giftstoffer og forurensing degraderer livskvaliteten og helsen til mennesker, planter og dyr, og resulterer ofte i død og sykdom verden over.

gift

Giftig avfall dumpes uten tanke på konsekvenser både i elver, jord, hav og luft, og vi forsøpler vårt eget habitat uten å ta ansvar for våre handlinger.

monokultur

Maten vi spiser inneholder sprøytemidler og andre kjemikalier, for ikke å snakke om langt færre næringsstoffer, mineraler og vitaminer enn hva den hadde for hundre år siden, ettersom vi har utarmet jorden med bruk av monokultur.

Dårlig mat og giftstoffer fører til dårlig helse og sykdom. Det er ikke uten grunn at vi har så mange tilfeller av kreft.

legemiddel

Legemiddelindustrien tjener grovt på å holde oss syke og selge oss botemidler som egentlig ikke gjør oss friske, men avhengige av deres ”medikamenter” som er fulle av skumle bivirkninger.

Energislaveri

Vi er underlagt energiselskapene og oljeindustriens makt og monopol, som kan ta den prisen de ønsker, mens gode alternative løsninger og teknologier blir undertrykt og satt ut av spill.

krig

Vi tillater ekstreme mengder av ressurser i å bli brukt på krigføring, ødeleggelse og hjerneløs dreping av hverandre, og synes kanskje det er greit ettersom vi blir programmert til å tenke at det er helt vanlig gjennom media, filmer, spill og underholdning.

neddumming

Årevis med verdifull tid blir kastet bort på ineffektiv læring i skolesystemet og er i mange tilfeller neddumming av det store potensialet vi har i oss fra vi var barn, til å lære og utvikle oss. De som sitter på toppen og styrer dette samfunnet ønsker ikke at vi skal tenke for mye eller stille spørsmål, fordi vår forståelse er en direkte trussel for deres makt.

pengesystemet

Penger og egoisme styrer verden, og de som styrer pengesystemet har den øverste makten. Dagens pengesystem er konstruert som en skjult form for moderne slaveri, hvor det alltid er en varierende knapphet på penger i forhold til varer, goder og tjenester, og hvor all rikdom gradvis blir overført til de på toppen på bekostning av det uvitne folkets tap. Denne innebygde knappheten i systemet forårsaker ikke bare ufattelig skade på folk sin økonomi og samfunnets overflod, men det gjør også at flere og flere ting må gå fra ressurser til søppel hvert år i en evig økende hastighet, kun for å holde systemet gående.

søppel

I form av forbruk så ville vi teoretisk trengt flere planeter dersom alle mennesker på jorden skulle leve som oss i den vestlige verden.

Problemene med dette levesettet er mange og listen fortsetter i det lange og det dype uten at det skal utbroderes mer i denne teksten.

Den vestlige verden representerer altså en svært destruktiv modell for menneskers levesett her på Jorden. Denne måten å leve på, som et atskilt, fremmed og fiendtlig element ovenfor sitt eget habitat, hvor naturens ressurser blir hensynsløst utnyttet, uten tanke for konsekvenser, i et evig eskalerende/økende mønster, er ufattelig skadelig for livsgrunnlaget på Jorden. Med andre ord er denne utviklingen noe som IKKE er bærekraftig. Belastningen av denne mørke utviklingen blir for tung å bære og vil komme til en ødeleggende kollaps.

kreft

En passende analogi for dette levesettet er en aggressiv kreftsvulst som fortsetter å vokse inntil kroppen ikke klarer å opprettholde seg selv lengre og dør. Naturen er vår kropp, vi er dens celler, og vårt levesett kan på den ene siden representere et bra immunforsvar, eller på den andre siden kreft.

Hovedårsaken til alle disse problemene som vi ser rundt oss bunner i hvordan vi oppfatter oss selv, vår plass i universet, i henhold til alt annet, og hvordan vi betrakter oss selv som noe atskilt fra naturen og resten av livet.
Vi må forandre oss selv for å kunne forandre verden. Forandring kommer innenfra.

Selv om det sikkert nok finnes flere løsninger eller alternativer som rent teknisk sett er mer bærekraftig enn det vi har i dag, så representerer visjonen om natursamfunn et levesett og en utvikling som ikke bare er sunn og fullstendig bærekraftig, men også et mer harmonisk liv i dypere kontakt med vår kilde og natur.