Estetikk, kunst
og musikk

Om Natursamfunn

ForumLinkerKontakt
Galleri
tree

Hva er et Natursamfunn?

Natursamfunn er et nytt begrep som representerer et fremtidsrettet og bærekraftig levesett i harmoni med naturen. Å leve med naturen betyr ikke nødvendigvis å gå tilbake i tid eller å leve på en gammeldags måte, men å leve fremtidsrettet betyr heller ikke nødvendigvis å adoptere og skape en «sci-fi»-framtid hvor vi finner oss selv til å være enda mer fremmedgjorte ovenfor naturen.

Naturen er vår kilde, som vi alle springer ut fra, og fremtiden er ikke å kutte forbindelsen med kilden eller å kjempe mot den, men å leve med den.

Vi er alle i ett med livet, naturen, og universet. Alt henger sammen i en fantastisk harmoni, og vi er alle en del av denne vakre planeten på samme måte som cellene er en del av kroppen vår.

Menneskeheten har dog glemt denne forbindelsen, noe som har skapt en fiendtlig holdning til livet og omgivelsene, hvor vi opptrer som kreftceller i vår egen kropp.

I denne mørke glemselen har vi beveget oss inn i en destruktiv retning, hvor vi er i ferd med å ødelegge oss selv og jordens livsgrunnlag. Om vi ikke utvikler oss videre til et høyere plan av forståelse, vil vi finne oss selv på vei mot vår egen undergang på bekostning av mange millioner år av fantastisk evolusjon.

Ved å returnere til vår kilde og gjenkjenne forbindelsen til alt levende vil vi kunne nå nye høyder i vår symbiotiske utvikling med livet.

All skjønnhet og intelligens i denne verden kommer ut fra naturen, og vi er en pulserende og vakker del av helheten. På et høyere plan ER vi naturen, for det går ikke an å skille oss ad.

Generelt

For alle som er interessert i å vite mer om hva som definerer et Natursamfunn, enten du har lyst å starte opp eller delta i et, eller bare er nysgjerrig på hva det er, så vil du finne relevant informasjon her. For mer utdypende og detaljert informasjon om hvert emne, se Spørsmål og Svar.

Innhold

Sammendrag

Et natursamfunn er en dynamisk og selvbalanserende helhet av mennesker, planter og dyr som lever i harmoni med naturen. Denne helheten skaper en balanse og opprettholder seg selv gjennom et fordelsaktig samspill mellom alle parter.

Dette utgjør en selvstendig enhet som ikke er avhengig av noen utenomstående elementer for å kunne leve. Dette innebærer at samfunnet er selvforsynt med alt det grunnleggende, slik som mat, energi, klær, husly og andre ressurser. Alt dette springer ut fra et variert og mangfoldig økosystem der alt støtter opp og nærer hverandre. I et slikt samfunn lever menneskene ut fra en dyp respekt og forståelse for Livet rundt seg og for hverandre, og høyakter den pulserende livskraften som strømmer gjennom alt.

Et natursamfunn kombinerer det beste fra den gamle og nye verden. Dette innebærer blant annet å hente fram den gamle forståelsen, visdommen og skjønnheten og forene den med vitenskapen, kunnskapen og innsikten vi nå har, til en positiv og utviklende sammensmelting.

Stammen og landet

Den beste måten for et natursamfunn å leve på er i form av små grupper eller stammer, som danner et sterkt samhold av mennesker hvor alle kan kjenne alle.

Stammen

Stammen utgjør et bærekraftig antall mennesker, et antall basert på det levesettet menneskeheten har hatt i titusenvis av år fram til i dag, og som derfor er best tilpasset den menneskelige psyken. En stamme vil danne et mer utviklende, nærende og sosialt fellesskap enn hva man normalt finner i moderne byer, hvor ensomheten råder til tross for folketallet.

Folket i et natursamfunn er svært nært knyttet til landet de bor på, som er et hellig sted for deres ætt og familie. Den ideelle boformen for folket i et natursamfunn er at hver familie har sitt eget hellige sted, et landområde som de har dyp tilknytting til, og som utgjør en individuell og vakker del av paradiset som natursamfunnet representerer. Dette er for å danne et sterkt, varig og harmonisk samfunn.

Av praktiske grunner ligger størrelsen på hvert individuelle område på rundt en hektar. Dette gir grunnlag til et stort og rikt landskap av ulike trær, planter, dyr og nyttevekster, som danner hager med overflod av mat. Området er et sted av kjærlighet, hvor barn kan vokse opp i optimal trivsel og velvære.

I midten av natursamfunnet ligger et fint fellesområde med et sosialt og kulturelt senter, hvor det er plassert flere fellesbygninger av praktisk betydning.

 

Permakultur

Permakultur

Natursamfunnet som en struktur skapes helhetlig og dynamisk, lik en voksende organisme. Selve utformingen er en estetisk sammensmelting av menneskelig kreativitet og naturens egen skjønnhet. All dyrking, konstruksjon, samfunns- og landskapsstruktur skjer gjennom permakultur, økologi, biodynamikk og andre helhetlige planleggingsteknikker som følger naturens rytmer, prinsipper, former og oppbygging. Lokale bygningsmaterialer benyttes så langt det lar seg gjøre og alt sirkulerer innenfor området. Hvert enkelt familiedomene vil i stor grad bestå av «matskoger», som er vakre og mangfoldige skoger designet på naturens prinsipper som produserer optimalt med mat og næring for hver enkelt familie uten at mye tid og arbeid må investeres.

 


Selvforsyning

Selvforsynt og uavhengig

Jo mer selvstendig, uavhengig og selvforsynt et natursamfunn er, jo større styrke, frihet og glede vil der ligge til rette for et bra liv. Dette sikrer natursamfunnets muligheter til å klare seg dersom det skulle oppstå kriser, nødsituasjoner og lammelser ellers i landet. Det sikrer også i stor grad mot å bli kontrollert, overstyrt og truet av utenforstående elementer, siden ”det er lett å få makt over noen dersom de blir avhengige av noe bare du kan gi dem”.

 

Kontakt og samspill med planter, dyr og natur

Kontakt med natur

Et natursamfunn føler en direkte kontakt og forbindelse med alt som omgir dem, og søker å forstå enheten i det hele. Vi må finne igjen denne kontakten og kommunikasjonen som stort sett har gått tapt i det moderne samfunnet. Dette er den manglende link i det modernistiske levesettet, hvor mennesker føler seg fremmedgjorte, rotløse og uten forbindelse, fordi de mangler denne grunnleggende kontakten med naturen og landet.

Det er på tide at menneskene vender tilbake til å se, delta i og forstå de grunnleggende livsprosessene. Dette innebærer en økt forståelse for hvordan alt egentlig fungerer, og en aktiv deltagelse fra bunnen av, ved å lytte til naturen. Å se et frø spire og vokse til å bli en plante som gir oss mat, gir en følelse av stor respekt og takknemlighet. Vi gjenoppdager hvor komplekst og forunderlig alt er, og det skaper en sterkere tilknytning til alt rundt oss.

 

Læring og utvikling

Barn og utvikling

Alle barn har et enormt potensial til å lære, utvikle seg og forstå. Men i den vestlige verden blir bare en veldig liten del av dette realisert, og mange stagnerer på et tidlig stadium. Et natursamfunn vil strekke seg etter å gi barna optimal utvikling på alle områder, en grobunn for å nå et høyt nivå av innsikt og forståelse.

Undring og nysgjerrighet, som er barnets mest essensielle verdier, verdsettes svært høyt i et natursamfunn. Uten disse verdiene vil der ikke være noe grunnlag for læring eller utvikling.

Vi burde erkjenne at vi er alle barn av denne verden og at vi aldri slutter å vokse eller utvikle oss, stadig til høyere plan av forståelse og innsikt. Vi har alle mye å lære.

”Jo mer man vet, jo mer innser man hvor lite man vet”.

Et natursamfunn har sitt eget læringssenter hvor all kunnskap er åpen og tilgjengelig for alle.

 

Helse, kosthold og fysikk

Helse, kosthold, fysikk

Et natursamfunn kjenner til legekunst og naturmedisin, og har mulighet til å helbrede seg selv. Det viktigste er likevel å forhindre at skade og sykdommer oppstår, og ikke å selge ineffektive botemidler, slik den moderne legemiddelindustrien gjør. Et sundt samfunn har fokus på helse ovenfor penger.

For å ha en sterk og sunn livsstil og unngå mange problemer på det fysiske og psykiske plan er det også viktig å ha bevissthet rundt kosthold, fysikk, og helse.

 

Teknologi og energi

Tredata

Å leve med naturen betyr som sagt ikke å forkaste eller gi slipp på all teknologi, eller å leve på en primitiv måte. Teknologi er i seg selv et nøytralt verktøy som vi kan bruke til gode eller destruktive formål. Fremtiden ligger i å bruke ny og gammel teknologi med naturen og oss selv, på en skapende og fredelig måte.

Dersom en teknologi i seg selv er skadelig, ovenfor naturen eller vår helse, så er den ikke god nok for framtiden, og den må dermed byttes ut med gode alternativer, eller videreutvikles til den når et høyere plan av harmoni.

Det er også viktig for et natursamfunn å ha en viss forståelse og innsikt i hvordan teknologien fungerer, for å stå mer selvstendig og være mer uavhengig. Slik sett står man også mer fri til å kunne skape, arbeide med, forandre og videreutvikle teknologisk kunnskap. Bakkekontakt med eldre kunnskap og teknologier skaper et sterkt og stabilt fundament for et natursamfunn, hvor man alltid vil ha tilgang på de ”redskaper og verktøy” man trenger for å leve et bra og uavhengig liv.

Energi

Hvert et natursamfunn er også selvforsynt med ren energi og henter det de trenger av fri og gratis elektrisitet ut fra kilder i naturen og omgivelsene. Det finnes utallige måter å hente fram denne bærekraftige energien på. Dette inkluderer alt fra tradisjonelle ”grønne teknologier” som vind, sol og vannkraft, til mer sofistikerte systemer som utappelige elektromagnetiske strømfangere, som gir et natursamfunn all den energien det trenger.

 

Spiritualitet

Spiritualitet

Dette er et ofte misforstått begrep, som ikke har noe med religion, identitet, eller overtro å gjøre. Spiritualitet handler om å se virkeligheten med klare øyne og dyp forståelse. Hva dette peker til er en realisering av den underliggende Sannheten rundt vår eksistensielle natur med Universet, noe som innebærer en transformasjon av sinnet og bevisstheten til et høyere plan av visdom og forståelse. Dette er det viktigste og mest meningsfulle en kan realisere i livet, og spiller derfor en veldig vesentlig rolle i et natursamfunn.

 

Estetikk, kunst og musikk

Kunst og musikk

Et natursamfunn har høyere fokus på estetikk og kunstnerisk utfoldelse enn dagens samfunn, og verdsetter derfor skjønnhet fremfor effektivitet. Det vil også prioritere kvalitet fremfor kvantitet, i alle typer produkter. Å skape er en dedikasjon, en tilstedeværelse til livet.

Natursamfunnet lar seg ikke begrense av tradisjonenes rammer, men er åpent, kreativt og fleksibelt. Hver en stamme har friheten til å mikse og velge mellom alt den finner inspirerende fra samfunn, kulturer og skikker verden over. Samtidig er en fri til å ta vare på det en verdsetter i ens opprinnelige kultur, uten å bære med seg videre det som føles som et hinder.

Hobbithus

Livet manifesterer seg i de utroligste former og er i seg selv kreativt og skapende, og det er vår natur. Det er ønskelig å gjenspeile naturens inspirasjon og estetiske prinsipper i alle aspekter ved hverdagen, både når det gjelder arkitektur, klær, musikk, gjenstander og andre uttrykksformer. Naturens skjønnhet og kompleksitet er fullkommen til enhver tid, og vi er en del av den.

 

Styreform og avgjørelser

Overensstemmelse

Den foretrukne styreformen i et natursamfunn er avgjørelser ved overensstemmelse. Dette vil si at alle har en så kraftig stemme at de alene kan hindre et vedtak i å inntre, selv om alle andre skulle være for vedtaket. Med andre ord må alle være enige for at en avgjørelse skal bli tatt. Således kan man argumentere for og imot, til man finner en avgjørelse som alle er enige i.

Ledere fungerer kun som veivisere og rådgivere, og ikke som autoriteter. Ledere vil ha en rolle mest i oppstarten og organiseringen av et natursamfunn, og etterhvert tre mer tilbake. I den virkelige verden finnes det ingen lover eller regler. Et natursamfunn innser dette og at det ikke finnes noen ”rett” eller ”galt”, bare konsekvenser. Å prøve å overstyre andre etter egne ønsker og definere ting som ”rett” eller ”galt” er en dominator-holdning som ikke hører hjemme i et natursamfunn. Likevel er der retningslinjer som peker mot dypere forståelse og innsikt ovenfor livet, hvor det vil være innlysende hva som er harmoni og uharmoni.

 


Nettverk

Nettverk av stammer

Mellom alle natursamfunn eksisterer det et sterkt samhold og nettverk av forbindelser hvor det utveksles kunnskap, informasjon, varer og tjenester. Dette utgjør et større felleskap som utvikler seg sammen mot en bedre verden og tilværelse på Jorden.

 

Økonomi

Grønne penger

Det eksisterer også en felles økonomi mellom alle natursamfunnene basert på et eget pengesystem. En økonomi er i bunn og grunn et system for å koble tilbud og etterspørsel på en mest mulig effektiv måte.

Siden dagens pengesystem er svært destruktivt med tanke på naturen og bærekraftig utvikling, samt at det er en skjult form for moderne slaveri som er designet for å overføre all makt og rikdom til eliten som sitter på toppen, så har et natursamfunn sitt eget frie pengesystem. Dette er et sundt alternativt system som styrker den lokale økonomien, og sikrer mot inflasjon, finanskriser og økonomiske katastrofer.

 

Andre verdier

Relasjoner

Relasjoner, helhet, og sammenhenger

Evnen til å se relasjoner, sammenhenger, og helhet er mye oversett i den vestlige verden. I et natursamfunn er dette en ekstremt viktig egenskap, som bidrar til høyere forståelse av tilværelsen. Alt i dette Universet henger sammen, og ingen ting er i virkeligheten atskilt.

Balanse

Balanse og harmoni

Balanse er viktig på alle områder, for om noe veier for mye eller for lite på den ene eller andre siden vil det oppstå konflikter og uharmoni. Livet er dynamisk selvbalanserende og søker alltid likevekt. Det handler om å flyte med og la naturens balanserende kraft/essens bringe oss til harmoni.

 

Åpenhet

Åpenhet og ærlighet

Å være åpen og ærlig er viktige faktorer ved alle sider av et natursamfunn, både mot seg selv og andre. Alle i stammen gjenkjenner dette, og ser at løgner bare vil skape problemer. Individer er fri til å utvikle seg selv og gjøre det de liker, uten å bli møtt av fordommer og fordømmelse. Samfunnet bygger på gjensidig respekt og aksept.

Ansvar

Ansvar

Folket i et natursamfunn forstår at enhver handling i livet har konsekvenser. Vi er frie skapninger. Hver enkelt tar ansvar for hva dette medfører både når det gjelder seg selv og alt annet. Det ligger til rette en forståelse at ingen utenom oss selv kan ta styring over vårt liv, og at vi selv skaper vår virkelighet. Alle forhold og relasjoner bygger på gjensidig respekt og forståelse. Ut fra dette tar hvert individ ansvar for å utvikle seg selv, hjelpe og støtte andre, og bevare livet rundt seg med kjærlighet. All forandring skjer innenfra og ut.

Visdom

Visdom og forståelse

Visdommen ligger i oss alle, vi må bare lære oss å lytte til den. Et natursamfunn vet dette og lytter med begge ører, både til intuisjonen og fornuften, for å forstå den underfulle og magiske virkelighet vi alle er en del av.

 


Bryr du deg om vår fremtid på denne vakre planeten?
Er du klar for å stige inn med et åpent sinn, for å dele og diskutere tanker, visjoner, ideer og observasjoner rundt en mer harmonisk og bærekraftig verden?
Ønsker du å være med å inspirere og motivere andre?

Bli med, og skap
fremtidens samfunn!