Økologisk sneglebekjempelse

Kategori: Selvforsyning og permakultur | Natur og friluftsliv

Det er mange måter å hanskes med snegler på. Kort sagt så handler det om å skape et økosystem i hagen som vil opprettholde balanse. Store mengder snegler kan komme av ubalanse i hagen, som en mangel på rovdyr til å holde bestanden i sjakk. Det skjer jo ikke av seg selv og er enklere sagt enn gjort, men det er så absolutt verdt det å tilrettelegge for systemer som opprettholder seg selv.

Først og fremst må man være klar over at det finnes mange typer snegler. Mange av sneglene i Norge gjør mer nytte enn skade i hagen. Derfor bør man vite hvilke snegler man skal bekjempe og hvilke man skal la være i fred. Alle snegler med skall bør man la være å bekjempe. De bidrar til å bryte ned organisk materiale, noe som hagen har godt av. Dessuten er de jo mat for fugler og pinnsvin.


De siste årene har brunsneglene ankommet Norge og begynt å ta over stadig større områder. De er et svartelistet skadedyr uten naturlige fiender i norsk natur, som formerer seg i rekordfart, stort sett spiser alt de kommer over, og er til stor plage og bekymring for enhver hage-eier og grønnsaksdyrker. Noen mener at Leopardsneglen/Boakjølsneglen i større grad enn andre snegler er et rovdyr, og ser ut til å kunne kjempe i mot de invaderende og skadelige brunsneglene/ iberiasneglene, mens andre mener at disse to artene lever side om side og at begge er like ille. Åkersneglen/nettkjølsneglen er en annen utbredt art man gjerne vil ønske å begrense… de elsker grønnsakene dine! Svarte skogsnegler gjør minimalt med skade i forhold til brunsnegler, i og med at de hører hjemme her.

Eliminér kun skadelige svartelistede fremmedarter, dvs. brunsnegler, nettkjøl-/åkersnegler og evt. boakjølsnegler.

La sneglearter som er hjemmehørende i norsk natur i fred. De kan evt. flyttes om du synes de blir for plagsomme. Snegler er nyttedyr. De står for ca. 40% av nedbrytingen av dødt plantemateriale. De er også viktig næringskilde for fugler, insekter, grevling og pinnsvin.

  • Snegler er nattevesener og om dagen gjemmer de seg under blomsterpotter, steiner, blader osv.
  • Snegle-egg er gelèaktige, bleke og kan finnes i klustre under steiner og andre trygge steder.
  • Snegler elsker fukt. Skal du vanne er det derfor best å gjøre det om morgenen så snart solen har jaget sneglene vekk, slik at det tørker opp til kvelden.

Å rette opp i ubalansen:

Nemaslug:

Den raskeste, mest effektive og arbeidssparende biologiske metoden å sikre en sneglefri hage for en tid. Nematoder er mikroskopiske parasitter som dreper snegler. Nematodene legges på strategiske steder der sneglene ferdes, søker aktivt ut sitt bytte og invaderer det. Nematodene formerer seg inne i sneglen, og sprer seg. Les mer om hvordan å best bruke nematoder på denne nettsiden, for eksempel kannibalmetoden og vørterølmetoden. Meld deg også inn i denne facebook-gruppen.

Nemaslug har vist seg å være blant det eneste som virkelig fungerer mot brunskogsneglen, som er en invaderende art uten naturlige fiender. (Sluxx skal også kunne hjelpe, og andre midler som er basert på jernvitrol som Ferramol.)

Nemaslug kan imidlertid ha bivirkninger om det brukes på områder uten invaderende sneglearter. Ved å ta livet av alle sneglene, ender vi også med å fortrenge rovdyrene som lever av dem og skape ubalanse i økosystemet.

froskFrosker og padder:

Å ha en dam i hagen gir mange fordeler. Det øker det biologiske mangfoldet betraktelig og ser vakkert ut. Man kan til og med dyrke mat og blomster i dammen og rundt kanten. Om du ikke ønsker fisk eller ender, kan du i alle fall ha frosker, og de elsker snegler!
Padder trenger ikke noen dam, men sørg for å legge til rette for mørke og fuktige gjemmesteder.

staalormStålorm:

Stålormer er fine og søte, og de livnærer seg i stor grad på snegler! Vil ikke egentlig anbefale å hente dem fra naturen, men det går fint an å legge til rette for dem ved å lage i stand et ly for dem og håpe at de dukker opp. Noen plater eller plast på et tørt og lunt sted nært komposten kan fungere bra.

Stålorm er faktisk en firfisle/øgle uten bein, og ikke farlig!

Pinnsvin:

Innrett et rolig hjørne av hagen til et oppholdsted for pinnsvin. Lag en liten hule av kvist og vissent løv eller du kan lage et lite kamuflert hus. Det bør være tilgang til drikkevann. Husk at de er ville dyr og ikke kjæledyr, så la dem være i fred.

Ender:

Ender er gode sneglebekjempere. Mange anbefaler rasene khaki campbell, indiske løpe-ender og moskusand – noen raser kan ende opp med å spise av grønnsakene dine mens andre igjen hovedsaklig spiser snegler og insekter.

Høns:

Høner spiser små eller unge snegler og snegle-egg. De graver i jorda og får dem til overflaten. Dette er en stor fordel, fordi sneglene ikke rekker å bli kjønnsmodne. Men ikke anskaff høner kun for å utrydde sneglene, selv om de også kan hjelpe til med det.

billeBiller:

Biller er veldig effektive snegle-etere, både larvene og billene spiser egg og små snegler. Er det passende bosteder tilgjengelig kan det bli temmelig mange av dem! De jakter hele natten uten stopp.

Biller liker veldrenert jord, steiner å bo under, steder med sterke gressarter… og gjerne høy eller strå i en opp-ned plastikkboks, med små hull.

Planter:

Det finnes flere planter og blomster som kan holde snegler unna ved hjelp av sterk duft, som lavendel og rosmarin.

Tusenbein:

De er dyktige nattejegere, og liker seg best under blader, steiner, råtnende tre osv. Spiser snegleegg.

Fugler:

Av fugler spiser blant annet kråker, skjærer, stær og meis snegler. Kråker er effektive mot større eksemplarer av sneglene, så ikke jag vekk kråkene.

Gi takk til alle hjelperne i hagen som er med på å skape et sunt og balansert økosystem!

Noen flere tips:

  • Distraher sneglene ved å plante ting som sneglene liker bedre enn grønnsaker. Sneglene trekker ditover, og det kan dermed bli enklere å samle dem opp, eller fange dem. Prøv å finn ut hva sneglene liker bedre enn grønnsakene.
  • Litt kompakte hauger av gress og løv kan bli et yndet sted for sneglene til å legge egg. Dette kan man utnytte bevisst ved å lage til slike steder, og så strategisk vende det hele opp ned i full soleksponering, da ødelegges eggene.
  • Den vanskeligste og mest tidkrevende metoden å redusere antallet snegler på er ved å flytte dem eller å ta livet av dem. Men det er ikke en veldig god løsning.
  • Let dem opp enten etter mørket har fallt på med en lommelykt (da glinser de og er lette å få øye på), eller på en regnfull dag.
  • Vær forsiktig når du innfører nye planter og jord i hagen din, det kan bli med egg fra snegler som ikke tidligere har vært i ditt område. Hvis man har nok tålmodighet, er det lurt å dyrke alt fra frø/stiklinger og spyle alle nye voksne planter helt rene for jord før man planter dem ut.

Hva er egentlig den mest humane måten å avlive snegler på?

• Mange velger å kutte dem i to med kniv, spade eller saks. Kutt dem nærmest mulig hodet, hvis ikke overlever de ofte.

• Samle dem og frys dem ned, eller hell kokende vann over.

• Øl-feller: Snegler tiltrekkes av fermenteringsgassene i øl. De blir beruset og glemmer å kravle ut igjen. Øl med 2 % er nok, hvis ikke kan den blandes ut med vann. Plasser fellen i utkanten av bedene, ikke midt inni. Enda mer effektivt er nok en ølfelle iblandet nemaslug, der sneglene kan kravle ut igjen og infisere hverandre, men da må du bruke vørterøl (alkohol dreper nematodene).

sneglepub

Grensekontroll:

Kobber:

kobberfelleSnegler liker ikke kobber, og vil helst ikke kravle over det, men brunsnegler ser ut til å gjøre det av og til.

Man kan lage en slags kobberbarriere rundt bedene og plantene. Fjern gummien fra ledninger og bruk dem, eller kanskje gamle 50- øringer? Det beste er en ganske bred kobberbarriere.

Har du et bord ute fullt med planter eller spirer på, kan du feste kobbertråd eller tape nederst rundt bordbeinene.

Eggeskall:

Knuste eggeskall kan legges i et belte rundt bedene. Det fungerer muligens kun når de er tørre, altså dårlig når det regner mye.

Kaffe og koffein:

Koffein er i lave doser dødelig for de fleste snegler. Strø kaffegrut rundt plantene, du kan også helle over kafferester. Det vil også fungere som næring for plantene. Brunskogsnegler ser i mange tilfeller dessverre ikke på kaffe som et hinder.

Vollgrav eller andre barrierer: 07070003skal

Hvis terrenget er flatt nok går det an å lage en «vollgrav» av takrenner eller lignende på bakken rundt kjøkkenhagen. Så fyller man på med saltvann. Det går også an å bruke andre fysiske barrierer, det er blant annet utviklet forskjellige typer sneglegjerder.

Elektrisk sneglegjerde:

Det finnes flere måter å lage lavbudsjetts sneglegjerder på, slik det er gjort her, eller gjør et søk i google.

 

 

Hva som ikke er så lurt:

Salt:

Å helle salt rundt i hagen fungerer helt klart til å holde sneglene unna. Men det vil også ta livet av plantene og skape ubalanse i jorda.

Skjell:

De skarpe skjellkantene holder sneglene unna, men dekomposteres så sakte at de kan bli et problem.

Sneglegift:

Er ofte uøkologisk eller skadelig og vil også kunne ta livet av dem som spiser sneglene.

 

Lagt til av:

Skrevet av Janne Eikeblad.