Vitalitet og sunnhet
ForumLinkerKontakt
Galleri

Norske Økosamfunn

Her er en utfyllende liste med informasjon om norske økosamfunn-prosjekter. Det er mange i planleggins- og oppstartsfasen! Ta gjerne kontakt om om du har tips til andre prosjekter som burde vært listet opp her.

Bergen-økolandsby-Skog Bergen Økologiske Landsby

BØL planlegger og ønsker «å bygge en økolandsby med plass til et mangfold av mennesker, boligformer, arbeidsplasser og aktiviteter hvor vi lever et enkelt liv med omsorg for hverandre og naturen, preget av fellesskap, deling …

Les mer...
hurdal Hurdal Økolandsby

En økolandsby er i ferd med å ta form i Hurdal, ca 1 times kjøring nord for Oslo. Økolandsbyen ligger i Hurdalen i ydylliske omgivelser omgitt av skog, ved en vakker innsjø. De disponerer store …

Les mer...
terralibera Terra Libera

Terra Libera (Fri Jord) beskriver seg selv som et lite økosamfunn i etablering på Skaarbu gård i Holmestrand, Vestfold. Akkurat som ingen skal eie vann eller luft skal man ikke eie og tjene penger på …

Les mer...
camphill «Camphill»-landsbyene

Camphill er antroposofiske landsbyer hvor innbyggerne lever side om side med mennesker med spesielle omsorgsbehov til det beste for deres livskvalitet og dyrker jorda biodynamisk, jobber med tekstiler, trearbeid, dyr, urter, bakeri og andre konstruktive …

Les mer...
svartlamon Svartlamon – Byøkologisk forsøksområde

Svartlamoen boligstiftelse er et byøkologisk forsøksprosjekt eller urban økolandsby i Trondheim. Historisk skulle hele området rives og utbygges til industri, men nå bor det mange politisk engasjerte, kunstnere, musikere og barn der. Ble opprettet av …

Les mer...
Sørum Økogrend Økogrend Sørum

Vil du bo i en økogrend? Vi planlegger Norges mest fremtidsrettede boligområde i naturskjønne omgivelser ved Glomma, 4 mil fra Oslo med tog i nærheten. Målet er spaden i jorda for ca 30 boliger våren …

Les mer...
observatoriet Observatoriet Permakulturgård

Gerd fra Oslo har kjøpt opp en gård i Nannestad nær nedre del av Hurdalsjøen. Søker etter permakulturfolk, «woofere» og mennesker som kan være med på å utvikle visjonen, skape og dra igang et økoprosjekt …

Les mer...
Grenda i Åsa

”Grenda i Åsa” vil være en mindre utbygging rundt et småbruk. 11 forholdsvis store naturtomter fra 1,4 til 2,4 da. Jordene på småbruket som ligger inntil tomtene, vil bli disponert til parseller og/eller beite for …

Les mer...
hulebakk Økologisk boliggrend i Hulebakk

Prosjektet omfatter en liten bebyggelse på 5 boliger, med en gjennomført miljøstrategi og en nøktern størrelse. I dette ligger bl.a. bruk av naturnære og miljøvennlige byggematerialer og metoder, energieffektive løsninger / fornybare energikilder, godt inneklima …

Les mer...